13.08.2019

WENTZEL Pokal I

16.08.2019

10. YS Wettfahrt

17.08.2019 - 18.08.2019

J/70 Wettfahrten

23.08.2019

11. YS Wettfahrt

27.08.2019

WENTZEL-Pokal II

30.08.2019

12. YS Wettfahrt

31.08.2019

Commodore Cup

06.09.2019

13. YS Wettfahrt

06.09.2019 - 07.09.2019

Clubmeisterschaft

13.09.2019

14. YS Wettfahrt