26.07.2019

LAKE NIGHT 4

02.08.2019

9. YS Wettfahrt

10.08.2019

Sommerfest

13.08.2019

WENTZEL Pokal I

16.08.2019

10. YS Wettfahrt

17.08.2019 - 18.08.2019

J/70 Wettfahrten

23.08.2019

11. YS Wettfahrt

27.08.2019

WENTZEL-Pokal II

30.08.2019

12. YS Wettfahrt

31.08.2019

Commodore Cup